Místo, kde lidé s autismem prožijí naplněný život

Místo, kde lidé s autismem mohou žít naplněný život

Měšice33 jsou projektem bydlení pro čtyři dospělé osoby s autismem, doplněný o odlehčovací službu pro krátkodobý pobyt dalších klientů.

Žít smysluplný život na místě, které mám rád. Pro většinu z nás samozřejmost. Pro lidi s poruchou autistického spektra a těžkým funkčním postižením nesplnitelný sen. Ke svému běžnému fungování potřebují nepřetržitou asistenci druhých, jakou jim český sociální systém často nedokáže zajistit. Proto je kvalitních služeb a bydlení pro lidi s autismem v Česku tak málo. Rozhodli jsme se to změnit.

Věříme, že bydlet důstojně nemá být nesplnitelný sen. Je to základní lidské právo. Obec Měšice poskytla dům s číslem popisným 33 v zámeckém parku. Památkově chráněný objekt z konce 19. století v havarijním stavu se svým charakterem a dispozicí ideálně hodí pro podporu lidí s autismem. Lokalita uprostřed zeleně poskytne dostatek klidu obyvatelům s neurovývojovým postižením. Blízkost centra moderní obce i rychlé spojení do Prahy naopak zajistí, že budou přirozeně začleněni do společnosti, a ne vyčleněni na její okraj.

Zaměření na lidi a jejich potřeby

Právo na důstojný život

Měšice33 pomáhají zaplnit kritický nedostatek kvalitního bydlení a služeb pro lidi s autismem a funkčním postižením. Dlouhodobá péče o ně je pro jejich rodiny nesmírně náročná a po dosažení dospělosti často znemožňuje kvalitní život všem zúčastněným. Přestože na nedostatek služeb upozornila mimo jiné Kancelář veřejného ochránce práv nebo Ústavní soud, situace se zlepšuje velmi pomalu. Bydlení v Měšicích nabízí právo na důstojný život dospělým s autismem i jejich rodinám.

Život podle potřeb a přání

Měšice33 jsou inovativní projekt, který v péči o lidi s autismem a mentálním postižením vychází z principů metody Podpory pozitivního chování. Tento progresivní přístup se snaží analytickými postupy a s respektem k lidským právům nastavit péči tak, aby mohli žít co nejkvalitnější život podle svých potřeb a přání. Záměrem je, aby systém podpory opravdu sloužil svým klientům a ne naopak, jak se to v realitě často děje. Naše organizace podporují šíření tohoto přístupu v České republice.

Spojení klasicismu a moderní sociální služby

Měšice33 jsou architektonickým a kulturním přínosem pro obec a kraj. Zámecký park představuje oblíbenou rekreační zónu a výletní místo pro návštěvníky z širokého okolí. Chátrající budova z období pozdního klasicismu, která původně sloužila k ubytování služebnictva zámku, byla v minulosti několikrát necitlivě přestavěna.

Rekonstrukce, navržená renomovaným architektem Petrem Pinkasem, počítá s návratem hlavní budovy do původního stavu v duchu přísných pravidel památkové ochrany. Vedlejší budova, sloužící v současnosti jako skladové zázemí, je navržena jako moderní odlehčovací centrum s bytem a hernou, její architektura kombinuje současné prvky s původním klasicistním tvaroslovím.

Obec, kde sociální a zdravotní služby mají své místo

Měšice33 navazují na tradici nejen v architektuře. Obec ležící deset kilometrů severně od Prahy má bohatou historii v poskytování zdravotních a sociálních služeb. V nedalekém zámku se nachází nemocnice, jejíž zachování požadovala i porevoluční restituentka objektu hraběnka Nosticová, když zámek darovala obci.

Přilehlé hospodářské budovy byly v poslední dekádě přestavěny na sociální byty. Centrum podpory osob s autismem tak nabídne nová pracovní místa v obci, jejíž obyvatelé disponují potřebnou kvalifikací.

Měšice33 jsou obyčejná adresa

Měšice33 už mají kus práce za sebou. Nejsme na začátku. Náš projekt schválilo zastupitelstvo obce a příznivě jej přijala místní komunita. Máme zpracovanou architektonickou studii včetně stavebně historických a technických průzkumů, návrh stavby byl úspěšně projednán s památkáři. V současné době vstupujeme do fáze přípravy projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci z fondů Evropské unie.

A důležitý detail nakonec – Měšice33 jsou obyčejná adresa. Možná se ptáte, co je na tom pozoruhodného? Myslíme si, že lidé s autismem a funkčním postižením mají žít úplně obyčejný život jako my všichni. Jen k tomu potřebují specifickou podporu, která odpovídá jejich potřebám. Místo, kde bydlíte, se nejspíše nejmenuje Oáza, Laguna či Harmonie. Jmenuje se třeba Ječná 15 nebo Tylovo náměstí 5. To naše se jmenuje Měšice 33.

Kdo za tím stojí

Měšice33 jsou společným projektem dvou organizací, které usilují o zajištění kvalitního života lidí s autismem.

Naděje pro děti úplňku vzniklo jako sdružení rodičů dětí s autismem nespokojených s žalostnou situací a pasivitou ze strany státu. Věnuje se zejména osvětě, lobbyingu za zlepšení sociálních služeb a zavádění inovativních metod podpory.

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) už více než dvacet let poskytuje lidem s autismem širokou paletu služeb a úspěšně provozuje obdobný domov v Libčicích – první zařízení svého druhu v České republice.

Postavte s námi Měšice33

Výstavbu a financování projektu zajišťujeme z Evropských fondů. Bez kofinancování se ovšem neobejdeme. Nechceme dělat kompromisy a chceme představit bydlení pro lidi s autismem, kterým se budou moci inspirovat i další instituce a sociální služby.

Spojíme naše zkušenosti z péče, inovace v podpoře pozitivního chování a architekturu. Chceme být hybatelem změn a ukázat, že bydlení pro lidi s autismem může být důstojným místem k životu. A zveme k tomu i vás – jednotlivce nebo firmy, kteří tuto myšlenku mohou podpořit finančně. Bez vaší podpory se neobejdeme.

Měšice33 podporují

Bez podpory a úsilí těchto firem a institucí bychom se neobešli. Děkujeme!

Staňte se i vy partnerem projektu Měšice33!

Pokud chcete důstojné bydlení pro lidi s autismem v Měšicích finančně podpořit, neváhejte se ozvat Kristině Šedivé a staňte se partnerem projektu.

#mesice33

Podpořte Měšice33 finančně

Podpořte i vy důstojné bydlení pro lidi s autismem v Měšicích. Káždá stokoruna se počítá. Děkujeme!